Εργαστήρια/ Διαλέξεις

Συχνή θεματολογία εργαστηρίων

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων
  • Διαχείριση άγχους
  • Διαχείριση πεισματάρικου παιδιού

Συχνή θεματολογία διαλέξεων

  • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: Πως να μάθουμε στα παιδιά μας να λένε όχι.
  • Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόποι αντιμετώπισης.
  • Επικοινωνία μεταξύ γονέα και έφηβου.
  • Συναισθήματα, ορμόνες και αλλαγές μέσα από την οπτική πλευρά ενός εφήβου