Ψυχοεκπαίδευση

Πρακτικές πληροφορίες:

  • Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένας τρόπος εκμάθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
  • Η ψυχοεκπαίδευση είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική σε συγκεκριμένη θεματολογία.
  • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις προσφέρονται στα ελληνικά.
  • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις είναι συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.

Θέματα ψυχοεκπαίδευσης

  • Προκλητική συμπεριφορά παιδιών (2-8 ετών)
    • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις μπορούν να είναι με τον ένα ή και τους δυο γονείς.
    • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις τυπικά διαρκούν 60 λεπτά.