Προσέγγιση

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ο κάθε ψυχολόγος ακολουθεί μια ή πολλές ψυχολογικές προσεγγίσεις μαζί, αναλύοντας, ερμηνεύοντας και παρεμβαίνοντας ενός προβλήματος βάση αυτής της ψυχολογικής προσέγγισης.

Η δική μου προσέγγιση βασίζεται στη Συμπεριφορική θεωρία, δίνοντας δηλαδή έμφαση στην ανάλυση μιας κατάστασης βάση σε εμφανείς, μετρήσιμες συμπεριφορές. Ωστόσο, ο κάθε ένας από εσάς είναι μοναδικός και για αυτό το λόγο, η θεραπεία χρειάζεται να είναι εξατομικευμένη, χρησιμοποιώντας τεχνικές από διάφορες προσεγγίσεις. Η παροχή υπηρεσιών θα στηρίζεται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο μεταξύ μας, ώστε να οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιώ στηρίζονται στις εξής προσεγγίσεις:

  • Ανθρωπιστική προσέγγιση: Μέσω αυτής της προσέγγισης, στόχος μου είναι η διαμόρφωση μιας σχέσης επικοινωνίας, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ του θεραπευτή και θεραπευόμενου. Αυτό θα έρθει μέσα από τις βασικές αρχές της προσέγγισης αυτής, οι οποίες είναι η άνευ όρων αποδοχή, η γνησιότητα και η ενσυναίσθηση (Rogers, 1989).
  • Γνωστικο-Συμπεριφορική προσέγγιση: Μέσω αυτής της προσέγγισης είναι η αναγνώριση και τροποποίηση σκέψεων, με σκοπό να τροποποιηθούν τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του θεραπευόμενου (Beck, 1964). Η ΓΣΘ έχει αξιολογηθεί ως ή πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση βάση μελετών (American Psychiatric Assosiciation, Division 12).
  • Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία: Η προσέγγιση αυτή έχει δημιουργηθεί καλύπτοντας κενά που αφήνει η Γνωστικο-Συμπεριφορική θεραπεία. Σε πολλούς ανθρώπους δεν αρέσει ή δεν τους ταιριάζει η τροποποίηση των σκέψεων τους, έτσι οι θεραπείες 3ου κύματος Συμπεριφορισμού προτείνουν την τεχνική της Ενσυνειδητότητας. Ενσυνειδητότητα είναι η εστίαση της προσοχή μας στα συναισθήματα, σκέψεις του εδώ και τώρα χωρίς να είμαστε επικριτικοί. Η αποδοχή όσων εμπειριών μας δεν έχουμε έλεγχο και η κινητοποίηση μας για αλλαγή σε όσων έχουμε έλεγχο, μας βοηθά να επανακτήσουμε μια αρμονική ισορροπία στη ζωή μας.