ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι ψυχολογικές υπηρεσίες για κάποιον έχουν ως στόχο τη διαχείριση των δυσκολιών, των οποίων ο θεραπευόμενος θέλει να επιλύσει. Υπάρχουν πολλές και διάφοροι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του θεραπευόμενου. Κάποιες από τις υπηρεσίες ενός ψυχολόγου είναι η ψυχολογική αξιολόγηση, η ψυχοθεραπεία και η ψυχοεκπαίδευση. Βρες περισσότερες πληροφορίες για την κάθε μια πιο κάτω.

Βασική προϋπόθεση στις ψυχολογικές υπηρεσίες είναι η ενεργός συμμετοχή του θεραπευόμενου. Αναμένεται δηλαδή ότι ο θεραπευόμενοςνα είναι ενεργά συμμέτοχος στην όλη διαδικασία της θεραπείας. Το μέγιστο όφελος θα κατορθωθεί με συνεχή παρουσία, δέσμευση στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και με προσπάθεια από μέρους του θεραπευόμενου, η οποία γίνεται συχνά και εκτός της θεραπευτικής συνεδρίας.

Η αξιολόγηση και/ή θεραπεία του θεραπευόμενου είναι εθελοντική και μπορεί να αποχωρήσει όποτε το θελήσει.