Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Εκούσια και ακούσια νοσηλεία ψυχικά ασθενών: Νομικό πλαίσιο, δεοντολογία και περίθαλψη

Ημερίδα, διοργάνωση από τους Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου & Κυπριακή Εταιρία Ψυχιατρικής.

2nd Nicosia Symposium on crisis, disaster, emergency and trauma psychologyÑ global emergencies, local preparedness

Ημερίδα, διοργάνωση από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, την EFPA Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εκπαίδευση στις καλές πρακτικές για απομάκρυνση ανηλίκων

Hope for Children, στη “Leaving with Care-Living with Care”, διοργάνωση από το Hope for Children στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος CARE.

SfDBT Conference 2020

Society for Dialectical Behavior Therapy στη “SfDBT Conference 2020”, διοργάνωση από το Society for Dialectical Behavior Therapy.

Περιεκτική Εκπαίδευση στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία

DuBose, T. & Gonidakis, F. στη “Περιεκτική Εκπαίδευση στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία”, διοργάνωση από το Behavioral Tech και την Ελληνική Εταιρεία Συμπεριφορικών Ερευνών.

Διαδικτυακή Εκπαίδευση στις Δεξιότητες της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας

Linehan, M. στη “Διαδικτυακή Εκπαίδευση στις Δεξιότητες της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας”, διοργάνωση από το Psychwire και Behavioral Tech.

Εργαστήριο Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία Ζεύγους

Χαρίλα, Ν. στο «Εργαστήριο Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία Ζεύγους», διοργάνωση από τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.

Introduction in Function Analysis Psychotherapy

Σανίδα, Σ. στο “Introduction in Function Analysis Psychotherapy”, διοργάνωση από το Εργαστήριο ACT Healthy, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.

Dialectical Behavior therapy Foundational Training

DuBose, T., Wheelis, J., & Aguirre, B. στο “Dialectical Behavior therapy Foundational Training”, διοργάνωση από το McLean Hospital, MA, USA.

Exposure and Response Therapy

Kromberger, J. στο “Exposure and Response Therapy for Obsessive Compulsive Disorder”, διοργάνωση από το McLean Hospital, MA, USA.

Montreal Cognitive Assessment

Schrock, M. στο “Montreal Cognitive Assessment”, διοργάνωση από το McLean Hospital, MA, USA.

Motivational Interviewing

Jaffee, W., McHugh, K., Rodolico, J. στο “Motivational Interviewing”, διοργάνωση από το McLean Hospital, MA, USA.

Solution-Focused Thinking

Ajmal, Y. Workshop on “Solution-Focused Thinking with Children, Families and Schools”, διοργάνωση από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, UcLan, Κύπρος.

Acceptance and Commitment Therapy

Dahl, J. στο “Acceptance and Commitment Therapy: An innovative psychosocial intervention for the treatment of chronic pain patients and their families”, διοργάνωση από το Εργαστήριο ACTHealthy, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.

Applying Trauma Theory

Brandy, L. Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο “Applying Trauma Theory to the Treatment of Co-occurring Disorders: Trauma, Addiction and Mental Illness”, διοργάνωση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος.

Parent-Child Interaction Therapy

Kimonis, E. στο εφαρμοσμένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα “Parent-Child Interaction Therapy”, διοργάνωση από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.

“Aerostata: Parenting the Strong Willed Child”

Loutsiou A. & Matsopoulos, A. Στο εφαρμοσμένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα “Aerostata”, διοργάνωση από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.