Ψυχοθεραπεία

Πρακτικές πληροφορίες:

 • Οι συναντήσεις προσφέρονται στα ελληνικά και αγγλικά, στο ιδιωτικό γραφείο.
 • Οι συναντήσεις μπορούν να είναι σε ατομικό ή ομαδικό (ζευγάρια, οικογένεια) επίπεδο
 • Οι συναντήσεις τυπικά διαρκούν 50 λεπτά.
 • Οι συναντήσεις είναι συνήθως 1 φορά την εβδομάδα, ωστόσο μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, στόχων, χρόνου και οικονομικών.

Αν αποφασίσουμε να δουλέψουμε μαζί, ακολουθούν τα εξής:

 • Αρχική συνέντευξη: Η αρχική συνέντευξη γίνεται στην πρώτη συνάντηση μας. Η αρχική συνάντηση θα εστιάζεται σε αυτό που σε ανησυχεί και σε φέρνει στη θεραπεία, αλλά και ένα ιστορικό σε διάφορους τομείς της ζωής σου. Η αρχική συνέντευξη θα με βοηθήσει να κερδίσω μια αρχική κατανόηση της παρούσας κατάστασης και παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν σε αυτή.
 • Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται μέσα σε 1-2 συναντήσεις, οι οποίες ακολουθούν την αρχική συνέντευξη. Σε αυτές τις συναντήσεις θα μπορέσω να αξιολογήσω τις ανάγκες σου και να δημιουργήσουμε μαζί ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο θα είναι βασισμένο σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Οι στόχοι χρειάζεται να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί.
 • Παρέμβαση: Η παρέμβαση θα ακολουθήσει τις συναντήσεις της αξιολόγησης, και θα δουλέψουμε μαζί τους στόχους του θεραπευτικού πλάνου μας ή κάτι άλλο που σε απασχολεί.
 • Τερματισμός: Ένα τραγούδι πάντα τελειώνει, δε σημαίνει όμως ότι δε θα το ακούσουμε. Μετά την ολοκλήρωση των στόχων του θεραπευτικού πλάνου, η συνεργασία μας θα τερματιστεί με ένα λειτουργικό τρόπο. Κατόπιν κοινής απόφασης, συνήθως οι συναντήσεις αρχίζουν να μειώνονται, μέχρι την τελευταία μας συνάντηση.

Τομείς για ανάκτηση της ισορροπίας σε έφηβους και ενήλικες

 • Άγχος
 • Φοβίες
 • Εμμονές
 • Κατάθλιψη
 • Προβλήματα συμπεριφοράς/ Παραβατικότητα
 • Διαπροσωπικές δυσκολίες
 • Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων