Ψυχοεκπαίδευση

Πρακτικές πληροφορίες:

  • Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένας τρόπος εκμάθησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών σε συγκεκριμένη θεματολογία.
  • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις προσφέρονται στα ελληνικά σε ιδιωτικό γραφείο.
  • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις μπορούν να είναι με τον ένα ή και τους δυο γονείς.
  • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις τυπικά διαρκούν 60 λεπτά.
  • Οι ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις είναι συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.

Τομείς για ανάκτηση της ισορροπίας σε γονείς

  • Προκλητική συμπεριφορά παιδιών (2-8 ετών)